Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

mejka
mejka
9938 4757
Reposted fromchceuciec chceuciec viafakefriends fakefriends
mejka
mejka
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viafakefriends fakefriends
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viafakefriends fakefriends
mejka
Ignoruj, nie dzwoń, nie pisz, cisza niszczy każdego.
— a obojętność zabija
Reposted fromvalerina valerina viafakefriends fakefriends
mejka
mejka
7355 2f1e
mejka
wall board
Reposted fromro-koko ro-koko viafakefriends fakefriends
7634 551f
Reposted fromnosmile nosmile viafakefriends fakefriends
mejka
6888 c270
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafakefriends fakefriends
mejka
3467 3a1d
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viafakefriends fakefriends
mejka
23:00 - pójdę dzisiaj wcześniej spać, rano będę wypoczęta i pełna energii!
02:00 - kurwa
— kawy!
7364 4fb6
Reposted fromsunlight sunlight viafakefriends fakefriends
mejka
0945 18ad 500
Reposted fromcorvax corvax viafakefriends fakefriends
mejka
0228 4bf1 500
Wielki Gatsby
/ulubione.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafakefriends fakefriends
mejka
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viafakefriends fakefriends
mejka
7492 8cef 500
mejka
6460 a435
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafakefriends fakefriends
mejka
I am waiting i się chyba kurwa nie dowaiting.
— facebook
Reposted fromkajcia kajcia viafakefriends fakefriends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl