Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

mejka
4419 abdf 500
Reposted fromally ally viafakefriends fakefriends
mejka
5458 a157 500
soup.
Reposted fromAydael Aydael viafakefriends fakefriends
Sponsored post
soup-sponsored
mejka
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viafakefriends fakefriends
mejka
Reposted fromjustshineon justshineon viafakefriends fakefriends
mejka
Lepiej piszę, niż mówię. Gdy kogoś lubię, jest mi niewiarygodnie trudno rozmawiać z nim twarzą w twarz, bo boję się odrzucenia.
— Christiane Felscherinow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafakefriends fakefriends
mejka
4439 4432
Reposted fromlenka024 lenka024 viafakefriends fakefriends
mejka
0641 7a87
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viafakefriends fakefriends
mejka
1444 f26d
Reposted fromifyouleave ifyouleave viafakefriends fakefriends
mejka
6426 236b 500

waht-iz-lyfe:

So my friend started supernatural

mejka
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna. 
— Beata Pawlikowska
mejka
3421 3972
Reposted frombloodymonk bloodymonk viafakefriends fakefriends
mejka
9677 075a 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viafakefriends fakefriends
mejka
8348 75fa
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial
mejka
8349 5991
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial
mejka
8578 0ff9 500
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial
mejka
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma
mejka
9564 8b7e 500
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial
mejka
MOJE SZCZĘŚCIE MIESZKA W TWOICH OCZACH
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromkarosia karosia
mejka
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafakefriends fakefriends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...